NETHERLANDS: Cretaceous
Screen 1: Ammonoida, Coleoida

Unidentifies Ammonoid Baculites faujasi
Unidentifies Ammonoid (170 mm), colno 21968
Maastrichtian
Baculites faujasi (65 mm), colno 60161
Maastrichtian
Belemnitella junior Belemnitella mucronata
Belemnitella junior (98 mm), colno 42282
Maastrichtian
Belemnitella mucronata (115 mm), colno 55522
Maastrichtian
Next Back to general survey collections